Financiering van de zorg

Financiering van de Zorg

Om hier een goed beeld van te krijgen moet er duidelijk zijn voor welke zorg u in aanmerking komt. Ons Nederlandse Zorgstelsel kent namelijk een aantal wetten waarin de gezondheidszorg geregeld is.

Hieruit komen een 4-tal mogelijkheden voor de financiering van de zorgkosten;

  • vanuit uw zorgverzekering (ZVW)
  • vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • door particuliere financiering

Een combinatie van deze financieringswijzen is ook mogelijk.

Voor welke zorg komt u in aanmerking?

Zorgverzekeringswet

De ZorgVerzekeringsWet (ZVW)

De Zorgverzekeringswet verplicht dat iedereen die in Nederland woont of werkt en 18 jaar of ouder is, een basisverzekering afsluit. In deze basisverzekering worden de kosten gedekt van Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke zorg, nachtzorg en palliatieve terminale zorg. U kunt worden verwezen door uw huisarts of specialistische behandelaar, maar u kunt ook zelf contact opnemen als u denkt thuiszorg nodig. De wijkverpleegkundige van Medicentraal Thuis kijkt met u waar u recht op heeft en draagt zorg voor uw indicatie.

Medicentraal Thuis biedt ZVW Zorg in natura of vanuit een PGB.


De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het doel van deze wet is erop gericht dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De gemeente van de stad waarin u woont is verantwoordelijk voor de WMO. Vanuit de gemeente zou er een budget voor u kunnen worden vrijgemaakt om thuiszorg van te kunnen inkopen. Bij uw eigen Gemeente kunt u hiervoor een indicatie aanvragen voor de ondersteuning die u nodig heeft. Bij MedicentraalThuis kunt u terecht met een WMO PGB.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het doel van deze wet is erop gericht dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De gemeente van de stad waarin u woont is verantwoordelijk voor de WMO. Vanuit de gemeente zou er een budget voor u kunnen worden vrijgemaakt om thuiszorg van te kunnen inkopen. Bij uw eigen Gemeente kunt u hiervoor een indicatie aanvragen voor de ondersteuning die u nodig heeft. Bij MedicentraalThuis kunt u terecht met een WMO PGB.


Wet langdurige zorg

De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De WLZ is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat zij 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. Om gebruik te kunnen maken van de WLZ is er een WLZ indicatie nodig. Het Centrum IndicatieStelling (CIZ) bepaalt of u deze zorg mag ontvangen. Afhankelijk van de indicatie kan er besloten worden dat het vrijgegeven budget kan worden ingezet voor thuiszorg.

Medicentraal Thuis is u graag van dienst met een Wlz PGB.


Particuliere financiering

Naast reguliere thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere zorg. Hiervoor is geen indicatie nodig. Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de ZVW, WMO of WLZ. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen kan zijn dat u zelf (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (aanvullende meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen. U kunt voor alle vormen van particuliere zorg terecht bij Medicentraal Thuis.

Particuliere financiering
Particuliere financiering

Particuliere financiering

Naast reguliere thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere zorg. Hiervoor is geen indicatie nodig. Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de ZVW, WMO of WLZ. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen kan zijn dat u zelf (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (aanvullende meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen. U kunt voor alle vormen van particuliere zorg terecht bij Medicentraal Thuis.