Palliatieve terminale zorg

Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) van MediCentraal Thuis

Als uw levensverwachting nog maar 3 maanden is, komt u in de palliatieve fase. Uw behandelaar of huisarts heeft dan een PTZ verklaring afgegeven. Hiermee kunt u thuiszorg aanvragen. PTZ is de afkorting voor Palliatief Terminale Zorg. Juist in deze laatste levensfase is het van belang om thuis, in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven tot aan het afscheid

Voor uw partner of gezin kan het echter een zware opgave zijn om te kunnen voorzien in de zorg die iemand in de laatste levensfase heeft.

Het is dan ook een hele geruststelling dat u in juist die situatie kunt rekenen op de zorg van MediCentraal Thuis.

Bij onze palliatieve terminale zorg, ook wel stervensbegeleiding genoemd, doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk thuis te ondersteunen.

Palliatief Terminale Zorg wordt altijd afgestemd op de behoefte van de client. Wij belasten u niet onnodig met onze aanwezigheid, maar zijn er juist als het nodig is. In het begin van de palliatieve fase is intensieve zorg vaak nog niet nodig. Wij zetten in het begin dan ook alleen zorgmomenten in, net als in de gewone thuiszorg. Onze wijkverpleegkundige houdt uw situatie echter nauwlettend in de gaten en past de zorg steeds aan, aan uw situatie. Die zal pieken en dalen kennen. Maar wanneer het einde echt nadert, is het noodzakelijk dat wij 24 uur per dag aanwezig zijn. U kunt dan ook op ons rekenen.

Natuurlijk kun u er ook voor kiezen om al vanaf het begin van de palliatieve fase voor eigen rekening extra zorg in te kopen. U kunt altijd vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.

De kosten van Terminale Zorg kunnen op 3 manieren zijn geregeld:

  1. Via de Zorgverzekeringswet. De zorg wordt in zijn geheel betaald door uw zorgverzekeraar. Hiervoor kan MediCentraal Thuis in overleg met uw behandelaar een indicatie verzorgen. De zorg wordt naar behoefte gegeven, waarbij in de allerlaatste fase 24 uur per dag een verpleegkundige of verzorgende aanwezig is.
  1. Via de Wet Langdurige Zorg. Indien u al voor de palliatieve fase een Wlz indicatie had, wordt ook de palliatieve zorg bekostigd vanuit de Wlz. U moet in dit geval een eigen bijdrage betalen via het CAK , maar deze stijgt niet ten opzichte van de eigen bijdrage die u al betaalde. Uw indicatie wordt verzorgd door het CIZ.
  2. Via particuliere inkoop.

Hoewel u altijd verzekerd bent voor palliatieve zorg, heeft u mogelijk behoefte aan een intensievere zorg dan de verzekering u kan bieden. U kunt er dan voor kiezen om particulier extra zorg in te kopen.

Welke vorm u ook kiest, MediCentraal Thuis biedt u altijd de zorg die u wenst, met betrokken en ervaren zorgverleners. Zij hebben de volle aandacht voor zowel de client als diens familie. Indien dat nodig is kunnen zij u ook geruststellen. Uw zorg is bij ons in goede handen.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over Palliatieve terminale zorg klik dan hier.