Verpleging & verzorging

Verpleging & verzorging

Mantelzorg

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals een huishouden voeren. Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse insuline-injectie die de mantelzorger aan een diabetespatiënt geeft.

Deze zorg wordt in sommige gevallen gecombineerd met een baan en kan daarom als zwaar/intens worden ervaren. Gemeenten moeten er daarom voor zorgen dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen. Gemeenten kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld ondersteunen met tijdelijke of structurele overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht.

Mantelzorger

Iemand is mantelzorger wanneer hij of zij zorg verleent aan iemand. Niet omdat diegene hulpverlenend beroep heeft, maar omdat hij/zij een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.

Mantelzorg bestaat uit verzorgende taken en (eventueel) uit huishoudelijke taken. Voorbeelden van huishoudelijke taken zijn schoonmaken, boodschappen doen en het verzorgen van huisdieren. Voorbeelden van verzorgende taken zijn (helpen bij) het wassen en hulp bij het toiletbezoek.

Hoewel je voor mantelzorg vaak geen vergoeding ontvangt, moet het niet worden verward met vrijwilligerswerk. Een mens kiest namelijk zelf voor vrijwilligerswerk/zorg. Mantelzorg komt vaak ongevraagd op je pad. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Mantelzorgers zorgen soms wel 24 uur per dag voor een dierbare, vrijwilligers doen dit vaak op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor kunnen maken. Een vrijwilliger is altijd vrij om te stoppen. Een mantelzorger kan niet zomaar besluiten te stoppen, je zorgt immers uit liefde voor elkaar.

Geen Mantelzorg

Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp of zorg is de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar bieden omdat zij samen het huishouden voeren. Daar zijn zij samen verantwoordelijk voor.

Partners, ouders en inwonende kinderen die een gezamenlijk huishouden voeren, hebben op grond daarvan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat huishouden. Gebruikelijke zorg is alleen aan de orde als er sprake is van een gezamenlijk huishouden. Uitwonende kinderen maken geen deel (meer) uit van het huishouden en zijn daarom niet verantwoordelijk voor het bieden van gebruikelijke zorg.

Voorbeelden van gebruikelijke zorg zijn schoonmaken, boodschappen doen en het verzorgen van huisdieren.

Mantelzorg en Thuiszorg

Mantelzorg is vaak intensief en langdurig. Wanneer de zorgvraag te groot wordt bestaat de mogelijkheid om hulp of professionele hulp in te schakelen. De gemeenten ondersteunen mantelzorgers met ondersteuning van de zorg door een vrijwilliger die (verschillende) taken overneemt. Zo kan de mantelzorger naast bijvoorbeeld zijn werk  en de zorg van zijn/haar naaste(n) ook nog tijd vinden voor zichzelf voor bijvoorbeeld de sociale contacten en hobby’s.

Het is belangrijk dat de mantelzorger zijn ontspanning heeft om fit van geest te blijven.

Mantelzorg en Respijtzorg

Vervangende zorg heet ook respijtzorg. Iemand anders kan dan tijdelijk de zorg van de mantelzorger overnemen en is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten.

Hierdoor is het mogelijk dat de mantelzorger tijd kan besteden aan zijn/haar hobby’s of om bijvoorbeeld een keer op vakantie te gaan. Respijtzorg helpt de mantelzorger de rust te geven die nodig is, terwijl iemand anders de zorg voor uw naaste(n) tijdelijk over neemt.