Verpleging & verzorging

Verpleging & verzorging

Mantelzorger

Iemand is mantelzorger wanneer hij of zij zorg verleent aan een familielid, een bekende of een iemand uit de buurt. Een mantelzorger doet dat niet omdat deze een hulpverlenend beroep heeft, maar vanwege een sociale relatie met de zorgvrager.

Mantelzorg is meestal langdurig en kan zeer intensief zijn. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals een huishouden voeren. Vaak verrichten mantelzorgers ook verpleegkundige handelingen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse insuline-injectie die de mantelzorger aan een diabetespatiënt geeft.

Hoewel je voor mantelzorg vaak geen vergoeding ontvangt, moet het niet worden verward met vrijwilligerswerk. Een mens kiest namelijk zelf voor vrijwilligerswerk/zorg. Mantelzorg komt vaak ongevraagd op je pad. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Mantelzorgers zorgen soms wel 24 uur per dag voor een dierbare, vrijwilligers doen dit vaak op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor kunnen maken. Een vrijwilliger is altijd vrij om te stoppen. Een mantelzorger kan niet zomaar besluiten te stoppen, je zorgt immers uit liefde voor elkaar.

Wanneer de zorgvraag te groot wordt voor u als mantelzorger, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen.

Als Mantelzorger sta je niet alleen

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.

Als mantelzorger ben je echter ook maar een gewoon mens. Het kan dan ook gebeuren dat je als mantelzorger uitvalt. Omdat je ziek wordt, een arm breekt of overbelast raakt. En het is niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar wat gebeurt er als je er misschien niet meer bent? Wie zorgt er dan voor je naaste? Het is belangrijk dat je vervanging geregeld is. Maak daarvoor een plan. Medicentraal Thuis kan u helpen met het opstellen van zo’n plan.

Als mantelzorger heb je ook vakantie nodig en wil je er soms gewoon een dagje tussenuit. Ook dan is er vervangende mantelzorg mogelijk. Medicentraal Thuis kan ervoor zorgen dat u even een dagje, of langer, weg kunt.

En al kan niemand de zorg zo goed uitvoeren als uzelf, Medicentraal Thuis is de perfecte aanvulling op uw zorg, wanneer u die ondersteuning nodig heeft. Onze wijkverpleegkundige kan de indicatie verzorgen, waarmee u recht heeft op die aanvullende zorg.

Gebruikelijke Zorg

Gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar bieden omdat zij samen het huishouden voeren. Daar zijn zij samen verantwoordelijk voor. In eerste instantie kunt u hiervoor ook geen thuiszorg inschakelen.

Partners, ouders en inwonende kinderen die een gezamenlijk huishouden voeren, hebben op grond daarvan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat huishouden. Gebruikelijke zorg is alleen aan de orde als er sprake is van een gezamenlijk huishouden. Uitwonende kinderen maken geen deel (meer) uit van het huishouden en zijn daarom niet verantwoordelijk voor het bieden van gebruikelijke zorg.

Voorbeelden van gebruikelijke zorg zijn schoonmaken, boodschappen doen en het verzorgen van huisdieren.

Als het fysiek echter niet meer mogelijk is om de gebruikelijke zorg aan uw naaste(n) te verlenen, kunt u mogelijk terugvallen op de zorg van MediCentraalThuis. Neem hierover gerust vrijblijvend contact op.

Mantelzorg en Thuiszorg

Mantelzorg is vaak intensief en langdurig. Wanneer de zorgvraag te groot wordt bestaat de mogelijkheid om hulp of professionele hulp in te schakelen.

De gemeenten ondersteunen mantelzorgers met ondersteuning van de zorg door een vrijwilliger die bepaalde taken kan overnemen. Zo kan de mantelzorger naast bijvoorbeeld zijn werk en de zorg van zijn/haar naaste(n) ook nog tijd vinden voor zichzelf voor bijvoorbeeld de sociale contacten en hobby’s.

Het is belangrijk dat de mantelzorger zijn ontspanning heeft om fit van geest te blijven.

Mantelzorg en Respijtzorg

Vervangende mantelzorgzorg heeft een speciale naam: respijtzorg. Iemand anders kan dan tijdelijk de zorg van de mantelzorger overnemen met de bedoeling om de mantelzorger te ontlasten.

Hierdoor is het mogelijk dat de mantelzorger tijd kan besteden aan zijn/haar hobby’s of om bijvoorbeeld een keer op vakantie te gaan. Respijtzorg helpt de mantelzorger de rust te geven die nodig is, terwijl iemand anders de zorg voor uw naaste(n) tijdelijk over neemt.

Voor verpleging en verzorging kunt u respijtzorg aanvragen bij MediCentraal Thuis. Deze wordt betaald uit uw aanvullende polis. Respijtzorg valt niet onder de basispolis. Houdt daar rekening mee bij het afsluiten van uw zorgverzekering!

Heeft u een aanvullende polis, dan kan het zijn dat uw verzekering eist dat u bij een door hen gecontracteerde partij uw Respijtzorg aanvraagt. Voor Respijtzorg is geen indicatie nodig, wel instemming van uw verzekeraar.